Nordlandsforskning utarbeider egne rapportserier og arbeidsnotatserier: 1. NF-rapport (ISBN) 2. NF-arbeidsnotat (ISSN) 3. Rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema. Et NF-arbeidsnotat er noe mindre omfattende.

Collections in this community

 • NF-arbeidsnotat [2]

  NF-arbeidsnotat er et forenklet notat for foreløpige prosjektresultater eller et sluttnotat for mindre prosjekter.
 • NF-rapport [5]

  NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema.
 • Rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter [4]

  Forskere ved Nordlandsforskning er medforfattere i rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter.

Recent Submissions

 • Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging 

  Aasen Lundberg, Aase Kristine; Vangelsten, Bjørn Vidar; Bardal, Kjersti Granås; Reinar, Mathias Brynildsen; Bjørkan, Maiken; Richardson, Timothy Kevin (Research report, 2020)
 • Areal Nordland 2050: Scenarier om arealutviklingen basert på FNs bærekraftsmål 

  Nogueira, Leticia Antunes; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Dietz, Jan; Fagertun, Thoralf; Bjørkan, Maiken (Research report, 2020)
  Formålet med oppdraget har vært å utarbeide scenarier som tar for seg rammevilkårene for arealpolitikken i Nordland med 2050 som tidsperspektiv. Scenariene viser flere ulike fremtidige tilstander og hva disse kan bety for ...
 • Utprøving av reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vinteren 2019/2020. 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, Johannes (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
  Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 ...
 • Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge 

  Myrvoll, Elin Rose; Magnussen, Tone; Johansen, Thomas; Dale, Brigt; Thuestad, Alma; Barlindhaug, Stine (NIKU Rapport, Research report, 2013)
  «Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge» er en del av kunnskapsinnhentingen som ble initiert på bakgrunn av Meld. St. 10 (2010 – 2011). Kunnskapen som samles inn, skal brukes som grunnlag for neste oppdatering av ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
 • Kostnadsestimering og -styring i vegprosjekter 

  Bardal, Kjersti Granås (Research report, 2020)
 • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

  Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
 • Den viktigtse faktoren er hverandre! 

  Gustavsen, Annelin; Strømsvik, Clara Luckner (Research report, 2018-01)
  I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad ...
 • Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet 

  Seppola, Annelin; Olsen, Terje (Working paper, 2018-01)
  Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom. Spørsmålene er knyttet til de ...