Nordlandsforskning utarbeider egne rapportserier og arbeidsnotatserier: 1. NF-rapport (ISBN) 2. NF-arbeidsnotat (ISSN) 3. Rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema. Et NF-arbeidsnotat er noe mindre omfattende.

Collections in this community

  • NF-arbeidsnotat [27]

    NF-arbeidsnotat er et forenklet notat for foreløpige prosjektresultater eller et sluttnotat for mindre prosjekter.
  • NF-rapport [84]

    NF-rapport er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset delprosjekt / tema.
  • Rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter [16]

    Forskere ved Nordlandsforskning er medforfattere i rapporter utgitt av andre forskningsinstitutter.

Recent Submissions

View more