Nordlandsforsknings arbeidsnotatserie dekker mindre publikasjoner som ikke oppfyller kriteriene for rapportserie. Dette kan for eksempel være resultater fra mindre prosjekter og arbeid som ikke er endelig, som foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger.

Recent Submissions