Show simple item record

dc.contributor.authorEggebø, Helga
dc.date.accessioned2021-01-25T08:18:19Z
dc.date.available2021-01-25T08:18:19Z
dc.date.created2020-09-01T14:03:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2020, 4 (2), 106-122.
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724396
dc.description.abstractNorsk og europeisk forskingspolitikk legg opp til store samarbeidsprosjekt på tvers av land, disiplinar og institusjonar, og dette krev gode metodar for samarbeid i alle delar av forskingsprosessen. Men i metodelitteraturen blir analyse som regel framstilt som ein individuell prosess, og kollektivt analysearbeid ser ut til å vera unntaket heller enn regelen. Føremålet med denne artikkelen er å bidra til metodeutvikling ved å presentera ein framgangsmåte eg har nytta i fleire forskingsprosjekt, og som eg har vald å kalla «kollektiv kvalitativ analyse». Metoden har fire trinn: 1) felles gjennomgang av datamaterialet, 2) temakartlegging, 3) temagruppering og 4) disposisjon og arbeidsplan. Eg nyttar døme frå eigne forskings- og analyseprosessar for å forklara metoden. Kollektiv kvalitativ analyse er startpunktet for analysen, og føremålet er å skapa rom for ein kreativ analytisk prosess kor me kan korrigera og vidareutvikla tolkingar og læra av kvarandre. Målet med artikkelen er å bidra til – og oppfordra andre til å ta del i – utviklinga av kollektive analysemetodar.
dc.language.isonno
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2020/02/kollektiv_kvalitativ_analyse
dc.titleKollektiv kvalitativ analyse [Collective qualitative analysis]
dc.title.alternativeKollektiv kvalitativ analyse [Collective qualitative analysis]
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionOriginalartikkel [original article in Norwegian]
dc.source.pagenumber106-122
dc.source.volume4
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskrift
dc.source.issue2
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2020-02-03
dc.identifier.cristin1826502
dc.relation.projectRegionale forskningsfond Nord-Norge: 299092
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.fulltext
cristin.fulltexthttps://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2020/02/kollektiv_kvalitativ_analyse
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record