Show simple item record

dc.contributor.authorMyrvoll, Elin Rose
dc.contributor.authorMagnussen, Tone
dc.contributor.authorJohansen, Thomas
dc.contributor.authorDale, Brigt
dc.contributor.authorThuestad, Alma
dc.contributor.authorBarlindhaug, Stine
dc.date.accessioned2020-04-08T07:19:50Z
dc.date.available2020-04-08T07:19:50Z
dc.date.created2013-07-04T13:56:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8101-098-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650710
dc.description.abstract«Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge» er en del av kunnskapsinnhentingen som ble initiert på bakgrunn av Meld. St. 10 (2010 – 2011). Kunnskapen som samles inn, skal brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Utredningen tar utgangspunkt i en litteraturstudie samt i tre eksempelstudier lagt til Lofoten, Unjárgga gielda / Nesseby kommune og Vardø. I litteraturstudien inngår politikkdokumenter og forskningsbidrag, og studien peker på et økende politisk fokus på kulturminners verdi. I forhold til verdensarvsteder, viser litteraturen at vernestatus i seg selv har attraksjonskraft i forhold til besøkende. Vernestatusen nasjonalpark har imidlertid en sterkere effekt på besøkende enn verdensarvområde og naturreservat. Funn både fra litteraturstudien og de tre eksempelstudiene viser at natur- og kulturarv blir sett som et potensial for en bred verdiskaping - både økonomisk og i forhold til stedsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. I intervjuene i de tre områdene går det fram at natur- og kulturkomponenten i verdiskaping sees som komplementære og gjensidig forbundet. Kulturarv utgjør et viktig grunnlag som ressurs også i andre næringer både i form av kunnskap og som attraktive kulturhistoriske miljøer. Når det gjelder holdningene til nominasjon av Lofoten samt Várjjat siida som verdensarv, synes det å være en større tilbakeholdenhet til dette i Lofoten enn i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Dette kan ha sin årsak i at prosessene, som har vært gjennomført, har hatt ulik karakter. I Lofoten har initiativet kommet fra sentrale myndigheter mens lokale aktører i større grad har vært involvert i Nesseby.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskning
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport
dc.relation.urihttp://www.niku.no/filestore/Publikasjoner/NIKURapport66.pdf
dc.titleKulturminner og verdiskaping i Nord-Norge
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber101
dc.source.issue66
dc.identifier.cristin1038129
dc.relation.projectAndre: Nærings- og handelsdepartementet
cristin.unitcode7446,1,0,0
cristin.unitcode7446,0,0,0
cristin.unitnameMiljø, klima og naturressurser
cristin.unitnameNordlandsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record