• Delrapport HAVPLAST: Marint avfall fra havbruksnæringen 

      Vangelsten, Bjørn Vidar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Nogueira, Leticia Antunes; Pedersen, Vegard; Johannessen, Emil Røthe (Research report, 2019)
      HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført ...