• TryggEst : Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep 

      Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Paulsen, Veronika (Research report, 2019)
      I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å ...