• Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon 

      Djupedal, Ingebjørg L.; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Kristensen, Sara Madeleine; Årdal, Elisabeth; Urke, Helga Bjørnøy; Tobro, Marte; Antonsen, Karin Marie; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen (Research report, 2019)