• Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt 

      Bliksvær, Trond; Skogøy, Bjørg Eva; Sloan, Lindis; Bakar, Nezihat; Johnson, Ragnhild; Kosuta, Minela (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
      Rapporten gir en kunnskapsoversikt over krisesentertilbudet i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Kunnskapsoversikten utføres snart ti år etter at krisesenterloven trådte i ...