• Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet 

      Seppola, Annelin; Olsen, Terje (Working paper, 2018-01)
      Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom. Spørsmålene er knyttet til de ...