• Den viktigtse faktoren er hverandre! 

      Gustavsen, Annelin; Strømsvik, Clara Luckner (Research report, 2018-01)
      I denne studien som Nordlandsforskning har gjort på to skoler i Alstahaug kommune har vi fulgt implementeringen av økt fysisk aktivitet i litt over to skoleår. Studien viser at den ene av skolene har lykkes i stor grad ...