• Utprøving av reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vinteren 2019/2020. 

      Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, Johannes (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
      Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 ...