• Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt 

      Bardal, Kjersti Granås (Report, 2021-03)
      Vi har i prosjektet undersøkt i hvilken grad de samfunnsøkonomiske analysene fanger opp utfordringene som ligger til grunn for behovene for transportinfrastrukturtiltak i Nord-Norge. Bakgrunnen er at tiltak som oppleves ...