• Nye veier til godt lokaldemokrati? 

   Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne ...
  • Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging 

   Aasen Lundberg, Aase Kristine; Vangelsten, Bjørn Vidar; Bardal, Kjersti Granås; Reinar, Mathias Brynildsen; Bjørkan, Maiken; Richardson, Timothy Kevin (Research report, 2020)