• Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt 

   Bliksvær, Trond; Skogøy, Bjørg Eva; Sloan, Lindis; Bakar, Nezihat; Johnson, Ragnhild; Kosuta, Minela (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over krisesentertilbudet i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Kunnskapsoversikten utføres snart ti år etter at krisesenterloven trådte i ...
  • Statped – en etat i omstilling 

   Johnson, Ragnhild; Lindeløv, Bjarne; Hustad, Bent-Cato (Research report, 2017)