• Areal Nordland 2050: Scenarier om arealutviklingen basert på FNs bærekraftsmål 

      Nogueira, Leticia Antunes; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Dietz, Jan; Fagertun, Thoralf; Bjørkan, Maiken (Research report, 2020)
      Formålet med oppdraget har vært å utarbeide scenarier som tar for seg rammevilkårene for arealpolitikken i Nordland med 2050 som tidsperspektiv. Scenariene viser flere ulike fremtidige tilstander og hva disse kan bety for ...