• Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og spørreundersøkelser 

   Gjertsen, Arild; Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gustavsen, Annelin; Lindeløv, Bjarne; Sivertsvik, Rita (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2017)
  • Nye veier til godt lokaldemokrati? 

   Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne ...