• Delrapport HAVPLAST: Marint avfall fra havbruksnæringen 

   Vangelsten, Bjørn Vidar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Nogueira, Leticia Antunes; Pedersen, Vegard; Johannessen, Emil Røthe (Research report, 2019)
   HAVPLAST har hatt som formål å identifisere kilder, mengder og årsakssammenhenger til marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og bidra til forebygging av fremtidige utslipp. Prosjektet har vært gjennomført ...
  • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

   Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
   Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
  • Marine litter: Institutionalization of attitudes and practices among Fishers in Northern Norway 

   Olsen, Julia; Nogueira, Leticia Antunes; Normann, Anne Katrine Meinich; Vangelsten, Bjørn Vidar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Peer reviewed; Journal article, 2020)